Γεώργιος Μπαχτσετζής | Ιατρός - Γενικός Χειρουργός Θεσσαλονίκης